2012-04-23 10:23Nyheter

Arctic Business Incubator är med på Sveriges Innovationsriksdag

Den 23-25 aril går Sveriges Innovationsriksdag av stapeln i Jönköping. Sveriges Innovationsriksdag är namnet på SISP – Swedish Incubators & Science Parks – årskonferens.

SISP är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 62 medlemmar över hela Sverige som tillsammans hyser över 5000 företag med cirka 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser som bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen.

Sveriges Innovationsriksdag samlas företrädare för Sveriges inkubatorer och science parks tillsammans med övriga aktörer inom innovationsområdet. Vi på ABI kommer att vara där för kunskapsutbyte och nätverkande med årets rekordmånga deltagare.

De senaste åren har alltmer fokus satts på innovationssystem och kunskapsintensivt nyföretagande och näringslivsförnyelse. Senast i måndags den 16 april redogjorde regeringen i vårpropositionen sin bild av hur viktigt det är att satsa på Sverige som ett innovationsland. Ambitionen är att få en utbildning, en forskning och ett innovationssystem i världsklass. ABI tillsammans med SISPs andra 61 medlemmar är exempel på miljöer och aktörer som har en cental roll i utvecklingen av morgondagens näringsliv.

- När våra medlemmar och samarbetspartners samlas i Jönköping för årets Innovationsriksdag är det främst för att nätverka och utbyta erfarenheter med branschkollegor. Därför är det glädjande att vi varje år blir fler och fler deltagare, det tyder på att våra medlemmar ser Sveriges Innovationsriksdag som en viktig mötesplats, säger Magnus Lundin, VD SISP.

Läs mer om Sveriges Innovationsriksdag på: www.sverigesinnovationsriksdag.se

Läs mer om Arctic Business Incubator på: www.a-b-i.se 

Läs mer om SISP på: www.sisp.se


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström