2012-03-09 14:42Nyheter

Sarah Gotthold Arctic Business Incubator årets Connect Norr ambassadör

null

Vid Connect Norrbottens årsmöte utsågs Sarah Gotthold koordinator vid Arctic Business Incubator (ABI) till årets Connect ambassadör 2011 och diplomet delades ut av Ulf Nordekvist, ordförande. Till ny ordförande valdes Rolf Larsson, Deloitte Luleå och Jens Lundström från ABI valdes in som ny ledamot.

Motiveringen till utmärkelsen årets Connect Norrs ambassadör lyder:

Sarah har under 2011 aktivt verkat för ett konstruktivt samarbete mellan Connect Norr och Arctic Business Incubator. Sarah bidrar genom sitt passionerade och engagerade arbete skapa tillväxt i näringslivet genom att alltid se till entreprenörens unika behov samt genom att verka för samarbete, nätverk och kunskapsspridning, ett föredöme i sann Connect anda.

Connect Norr stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag i norra Sverige genom att sammanföra entreprenörer med kompetens och kapital. Målet är att påskynda tillväxtföretagens kommersialisering och att skapa fler arbetstillfällen. Connect är en icke vinstdrivande fristående organisation med en verksamhet som grundar sig på frivilliga insatser av erfarna och kunniga personer.

ABI är en företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitet, Längmanska företagarfonden, Norrlandsfonden, Luleå- och Skellefteå kommun och finansieras därutöver av Innovationsbrons inkubatorprogram.  ABI stöttar idag 9 medlemsföretag och 16 projektidéer.

Läs mer om Connect Norr >

Läs mer om Arctic Business Incubator >


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström