2023-03-16 08:08Pressmeddelande

19 idéer blev sex nya bolag som skapar tillväxt i norr

Projektet Northern Spinnoff startades 2020 av Arctic Business med ett tydligt syfte: att utforska potentialen i spännande affärsidéer i byrålådan hos företag i Norrbotten. Den stora utmaningen är inte alltid att komma på själva idén utan att kunna utvärdera den och se om det finns en ett reellt värde för den tilltänkta marknaden. Det tog Arctic Business fasta på. Northern Spinnoff har tagit in 19 idéer som utvärderats och förbättrats av studenter vid LTU verksamma i Aurora Studentkonsulter och resultatet är att sex nya bolag bildats.

Arctic Business har identifierat bolag och idéer och LTU Business har stått för metoden och processen med sin Innovation Due Dilligence-tjänst (IDD). Studenter verksamma i Aurora Studentkonsulter har utfört själva arbetett med företagen. Målet har varit att tillvarata skalbara affärsidéer som har potential att bli Norrbottens nästa tillväxtbolag, skapa nya produkter och tjänster i existerande bolag men också belysa den kompetens som finns hos LTU-studenter. Av de totalt 19 idéer som utvärderats har sex av dessa lett till att helt nya bolag skapats och åtta idéer till att existerande bolag nu tar fram nya produkter. Endast två idéer visade sig inte leda någonstans och tre stycken är fortfarande under arbete.

Ett av de nystartade bolagen är Skidra AB. De har utvecklat en lösning som gör det enklare att använda blockkedjor, utan att behöva sätta sig in i den bakomliggande blockkedjetekniken, något som är komplext och kräver mycket kunskap. Det var under sommaren 2021 de polska idéägarna Bazyli Kucharski och Michal Ogierman klev in i Northern Spinoff med sin idé. Där fick de hjälp av Aurora Studentkonsulter att undersöka marknaden och affärsidéen validerades genom Innovation Due Diligence (IDD) som är LTU Business internationellt erkända metod.

- Den här metoden är ett utmärkt sätt att snabbt kunna testa sin idé mot marknaden och se om det är värt att gå vidare med. Studenterna vi jobbade tillsammans med var riktigt skickliga och tog uppdraget på största allvar och det är vi tacksam för, säger Bazyli Kucharski.

Marknadsvalideringen blev framgångsrik för Skidras idé, studenterna tog även fram förslag på hur idén kunde riktas och paketeras. Medverkan i Northern Spinoff blev så lyckad att företaget lanserar sin första produkt på marknaden redan under våren.

Hanna Olofsson, civilingenjörsstudent och aktiv i Aurora Studentkonsulter som arbetade med Northern Spinnoff konstaterar att hon tack vare projektet fått möjlighet att omsätta de teoretiska kunskaperna från universitetet i verkliga situationer.

- Det har lett till att jag har fått en djupare förståelse för innovation och dess oändliga möjligheter samtidigt som jag fått ytterligare kunskap om vad som krävs av företag för påverka en specifik marknad. Erfarenheterna bär jag med mig  resten av min studietid och i mitt kommande arbetsliv, säger Hanna Olofsson. 

- Vi är glada över den mycket positiva återkoppling som bolagen gett till att få jobba tätt med studenter runt sina idéer. LTU Business IDD-metod är effektiv och otroligt väl lämpad för detta, säger Jens Lundström VD Arctic Business Incubator AB.

Arctic Business ser tillbaka på tre lyckade år när det EU-finansierade projektet avslutas i vår och tackar finansiärena Region Norrbotten och Tillväxtverket för stödet i ett väldigt lyckat projekt. Målet framåt är självklart; hitta former för att fortsätta matchningen mellan studentkompetens och innovationer/idéer som annars bara stannar, just som idéer.


FAKTA:
Antal idéer som antagits: 19
Antal bolag som startats: 6 (varav 2 utländska)
Andel av idéerna som tagits vidare: 88%
Andel kvinnor som deltagare: 42%

Finansiering: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Övre Norrland genom Tillväxtverket och Region Norrbotten.

Vill du lära dig mer om LTU Business och Innovation Due Dilligence:
https://ltubusiness.com/services/innovation-due-diligence/

Nyfiken på Skidra AB, här finns mer information:
https://www.skidra.com/ 


 


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 180 bolag som idag värderas till över två miljarder kronor. Vi finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå på respektive science park. Verksamheten ägs av LTU Holding, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå kommun, Skellefteå Industrihus AB och Piteå kommun.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström