2011-05-05 11:49Pressmeddelande

ABI beviljas utökat stöd för fortsatt satsning på tillväxtbolagen i Norr

I tuff nationell konkurrens har ABI, Aurorum Business Incubator, beviljats 2,5 miljoner kronor i årlig driftfinansiering från BIG Sweden, Innovationsbrons satsning på inkubatorer som arbetar med utveckling av nya företag med tillväxtfokus. Satsningen riktar sig till de inkubatorer som uppfyller mycket högt ställda krav och bedömningskriterier avseende kvalitet och kompetens.

ABI är en av få som fått en utökning av tidigare erhållet stöd, vilket nu stärker den fortsätta expansionen i regionen. Bemanning och kontor är nu på plats i Skellefteå.

- Det är mycket glädjande och vi ser det som en tydlig kvalitetsstämpel och bekräftelse på att ABI har en betydande roll i Norra Sverige, säger Jan Wicén VD för ABI.

ABI är Sveriges Nordligaste företagsinkubatorer och har tillsammans med ytterligare 21 företagsinkubatorer beviljats driftsmedel från Innovationsbron. De inkubatorer som nu erhåller finansiellt stöd från Innovationsbron har en betydande roll i det svenska innovationssystemet och adderar mätbart värde till hela Sverige, innefattande såväl näringsliv, akademi, investerare som övrigt samhälle.
Läs mer om BIG Sweden på www.innovationsbron.se

ABI är en företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitet, Längmanska företagarfonden, Norrlandsfonden, Luleå- och Skellefteå kommun och finansieras därutöver av Innovationsbrons inkubatorprogram. ABI stöttar idag 12 medlemsföretag och 10 projektidéer. www.a-b-i.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Wicén, VD ABI, Aurorum Business Incubator AB

Tel: 070-581 01 13

E-post: jan.wicen@a-b-i.se


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström