2018-07-03 13:58Pressmeddelande

Arctic Ventures affärsänglar får luft under vingarna med pengar från Saminvest

null

Nu satsar statens riskkapitalbolag Saminvest på Arctic Ventures, ett affärsängel-bolag som Arctic Business Incubator förvaltar och som investerar direkt i de bolag som ABI jobbar med.

ABI startade tidigare i år affärsängel-bolaget Arctic Ventures med syfte att göra det enkelt för affärsänglar att investera i nya innovativa exportbolag i norra Sverige. Idag har 23 affärsänglar från hela Sverige gått in med pengar i Arctic Ventures som nu dubblas av Saminvest till totalt ca 9 miljoner kronor. Detta sammantaget gör att Arctic Ventures kommer kunna investera i cirka 20-25 bolag under 2018-2019.

- Att få med Saminvest känns jättebra. Att Saminvest väljer att göra detta är ett starkt bevis på våra fantastiska affärsänglar och innovativa bolag, säger Jens Lundström, vd ABI.

Saminvest kommer parallellt med den direkta investeringen i Arctic Ventures ta på sig att investera tillsammans med vissa av änglarna när de gör direktinvesteringar i portföljbolag under Arctic Ventures.

- Arctic Ventures är en mycket bra satsning som löser en av utmaningarna genom åren med att tidigt och enkelt få fram kompetens och första finansiering till entreprenörer i tidiga skeden, säger Mikael Backgård, styrelseordförande, ABI.

Samtidigt som Saminvest investerar i Arctic Ventures sker motsvarande investeringar i affärsängel-bolag kopplade till Sting i Stockholm samt Minc i Malmö som samarbetat kring detta sedan drygt ett år tillbaka.

- Vår satsning förstärker det finansiella systemet kring Sveriges bästa inkubatorer och deras innovativa miljöer över hela Sverige, säger Peder Hasslev, VD för Saminvest.

Saminvest har som målsättning att motsvarande investerings-format ska erbjudas till affärsängel-bolag kopplade till andra inkubatorer runt om i landet. För hela denna satsning avsätter Saminvest upp till 150 miljoner och kapitalet ska matchas med minst lika mycket privat kapital.

För mer information, kontakta:

Jens Lundström, VD ABI, jens.lundstrom@abi.se, +46 70 667 84 98
Mikael Backgård, styrelseordförande, ABI, +46 70 305 42 68
Peder Hasslev, VD Saminvest, peder.hasslev@saminvest.se, +46 8 407 74 00
Erik Wijnbladh, Chef fondinvesteringar Saminvest, erik.wijnbladh@saminvest.se, +46 8 407 74 00

Om Arctic Ventures Ett AB 
Arctic Ventures startades av Arctic Business Incubator för ett år sedan. Arctic Ventures som också förvaltas av ABI är ett affärsängel-bolag som gör direktinvesteringar i form av ett konvertibellån i alla bolag som antas till inkubatorn. Varje år antas ca. 10-15 bolag. Första investeringarna är gjorda under våren 2018. www.arctic-ventures.se

Om Saminvest
Saminvest är ett riskkapitalbolag, bildat av staten 2016. Saminvest arbetar aktivt för etableringen av nya venture capital-fonder (”VC”) med tillräckliga kvaliteter och långsiktighet att kunna utveckla den svenska riskkapitalmarknaden. Det görs genom att identifiera nya team med erfarenhet av att utveckla framgångsrika bolag som förvaltar fonder vilka har förutsättningar att attrahera privat kapital. Tillsammans med andra placerare kommer Saminvest att investera i dessa nya riskkapitalfonder, som i sin tur blir aktiva ägare i portföljbolag inom framtidsbranscher. saminvest.se

ABI är Sveriges Nordligaste företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av LTU holding, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå kommun och finansieras utöver ägarna av Vinnova och Framtidsbanken. Rymdinkubatorn ESA BIC Sweden leds av Arctic Business Incubator tillsammans med Uppsala Innovation Centre och Innovatum i Trollhättan. ABI startade nyligen affärsängel-fonden Arctic Venture som investerar i nya bolag som tas in i inkubatorn. Idag är 25 medlemsföretag med i inkubatorn  och varje år antas 10-15 bolag. Följ oss på Facebook


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström