2015-05-29 09:08Pressmeddelande

BioCool kan spela viktig roll i asiatisk sjukvård

Asien är den världsdel som drabbas allra hårdast av diabetes. Närmare hälften av världens diabetiker bor här. I Indonesien, finns 7,6 miljoner diabetiker och antalet ökar snabbt. Inför sjösättningen av en nationell plan för diabetes har man i Indonesien undersökt vilken effekt det syrerika fotbadet BioCool har på diabetesfötter.

– Den studien visar att BioCool är ett enkelt och bekvämt sätt att rengöra sår och behandla torra fötter och fötter med nedsatt känsel samt sådana som är angripna av en svampinfektion, berättar professor Gunnar Sandström vid Karolinska Institutet.

Resultaten från studien i Indonesien visar att patienter fick mer känsel i sina fötter som tidigare hade nedsatt känsel och att fotsvamp och odör från fötterna försvann. Dessutom blev alla torra fötter mjukare och enklare att rengöra.

– Både vårdpersonal och patienter uppskattade användandet av BioCool, konstaterar Gunnar Sandström.

I undersökningen tillsattes en matsked BioCool-pulver i 3-5 liter 37-gradigt vatten. Fotbadet genomfördes i 20 minuter varje dag under 30 dagar.

– Den här undersökningen bekräftar de studier som gjorts tidigare och förhoppningsvis innebär det ett genombrott för oss på hela den asiatiska marknaden, säger Maria Forsséll, VD för BioCool AB.

Insjuknar tidigare

Beräkningar visar att med nuvarande ökningstakt kommer 180 miljoner asiater att ha diabetes år 2025. Det finns flera viktiga skillnader mellan europeiska och asiatiska befolkningar när det gäller diabetes. En av dessa är att asiater insjuknar mycket tidigare i diabetes typ 2. I västvärlden sker sjukdomsdebuten för diabetes typ 2 vanligen i åldrarna 60 till 79 år. I många asiatiska länder dyker den upp i åldrarna 20 till 59 år. Till bilden hör att övervikt och fetma inte är lika vanligt i Asien som i Europa men asiaterna behöver inte vara överviktiga för att insjukna i typ 2 diabetes. De kan nämligen ha en normal kroppsvikt men ändå vara bukfeta. Förutom den genetiska skillnaden för typ 2 diabetes beror den snabba ökningstakten också på mer västerländsk livsstil med bland annat fysisk inaktivitet och ätande av ”skrämmat”. Graviditetsdiabetes bland kvinnor är två till tre gånger vanligare än i Skandinavien.

– Denna diabetesepidemi kommer att ställa mycket stora krav på de asiatiska ländernas sjukvård och där kan BioCool komma att spela en viktig roll, avslutar Maria Forsséll.

Mer information:

Maria Forssell, VD, Biocool AB, 070-295 16 79, maria.forssell@biocool.se

Pressbilder finns på: www.biocool.se

BioCool AB grundades 2012 av innovatören och kemisten JanOlof Ericsson i Skellefteå. Företaget har produkter med olika användningsområden. BioCool Footcare och BioCool Medica används för att motverka olika fotåkommor genom en unik och effektiv metod.

ABI är Sveriges Nordligaste företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av LTU holding, Norrlandsfonden, Längmanska företagarfonden, Luleå- och Skellefteå kommun och finansieras utöver ägarna av ALMI Inkubation Sverige. ABI stöttar idag 30 medlemsföretag och har ett flertal i startgroparna. Gilla oss på Facebook


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström