2017-02-10 10:50Pressmeddelande

​ESA lägger rymdkonferens i Lund

null

Rymdteknik för hållbara, smarta städer och innovationer? Det är något som ska diskuteras när den Europeiska Rymdorganisationen ESA (European Space Agency) håller konferens under tre dagar i Lund i mars.

Ett sjuttiotal representanter från ledande europeiska innovationsbolag och inkubatorer från 13 europeiska länder som utgör ESAs nätverk för tekniköverföring möts för en konferens i Lund den 20-22 mars. Att man valt just Lund för sitt möte är ingen slump.

  • -Det är jättekul att konferensen äger rum just i Lund. Vi är en attraktiv destination och lockar allt från påven till rymdforskare. From heaven to space, säger Per Persson, näringslivschef i Lunds kommun.
  • -Det är mycket som har lockat med Lund, bland annat Max IV, ESS och det anrika Universitetet. Temat för delar av konferensen är den hållbara staden och det ligger helt i linje med Lunds kommuns arbete med stadsutveckling. Det känns även extra roligt att anordna detta i Lund, då jag själv studerat vid Lunds Tekniska Högskola och det var därigenom jag fick mitt exjobb vid NASA Houston och kom in på rymdspåret, säger Cecilia Hertz, vd och grundare av Umbilical Design.

ESA Business Incubation Centre (BIC) Sweden ser fram emot konferensen ur ett affärsmässigt och inkubator-perspektiv.

  • -Nu samlar vi ett starkt affärsnätverk från hela Europa fokuserat kring rymd startups hos oss i Sverige och både för att visa upp vad vi gör men även för att hitta nya affärer med dem, säger, Jens Lundström, Managing Director ESA BIC Sweden (och även VD Arctic Business Incubator).

Under tre dagar ska rymddelegationen arbeta tillsammans i Lund. Den 21 mars anordnar Lunds kommun, tillsammans med ESA, svenska Space Brokern Umbilical Design och ESA BIC Sweden, en unik workshop kallad Space Impact Workshop där rymddelegationen möter representanter från Lunds kommun samt det lokala näringslivet. Syftet med workshopen är att skapa en plattform för utbyte och dialog, och inspirera kring hur man kan arbeta med rymdteknik och hållbara innovationer.

  • -Finns det rymdteknologier som vi skulle kunna ha nytta av här i Lund för en hållbar utveckling? Under workshopen, vill vi uppmuntra oss att hitta nya innovativa sätt för att utveckla näringsliv och offentlig sektor med hjälp av lösningar från rymden, säger Per Persson.
  • -Vi hoppas att detta blir en givande plattform för interaktion mellan ESA BICs, ESA Brokers och företagen, där rymdteknik blir ett redskap för att skapa nya hållbara innovationer för Sverige. Det finns mycket spännande forskning på ESA och inom europeisk rymdsektor som har kopplingar med Lundaregionens tekniska kompetens, säger Cecilia Hertz.

Under besöket kommer det att finnas möjlighet för press att träffa representanter från ESA, Umbilical Design, ESA BIC Sweden och kommunen. Inbjudan skickas närmare besöket.

Kontakt:
Per Persson, näringslivschef Lunds kommun, +46 (0)76 631 05 41

Cecilia Hertz, Managing Director Umbilical Design (Swedish ESA Space Broker), +46 (0)70 575 46 51Jens Lundström, Managing Director ESA BIC Sweden, +46 (0)70 667 84 98

Fakta:
European Space Agency, ESA, är en oberoende europeisk rymdorganisation som grundades i 1961 och som idag har 22 medlemsländer. ESAs syfte är att främja samverkan mellan europeiska länder gällande forskning, utveckling och tillämpning av teknik inom rymdsektorn. ESAs uppgift är även att rymdforskning sprids och får positiva effekter i samhället.

Umbilical Design grundades 2001 av industridesignern Cecilia Hertz. Umbilical Design samverkar både med NASA och ESA (European Space Agency) med fokus på att kommersialisera rymdforskning för att utveckla hållbara produkter och tjänster, primärt för svensk industri. Umbilical Design är kontrakterat av ESA som 1 av 15 Space Brokers inom ESA Technology Transfer Network. Uppdraget innebär att aktivera projekt där design, teknik och material från rymdindustrin kan överföras till lösningar inom svensk industri och samhälle.

ESA BIC (Business Incubation Centres) Sweden initierades december 2015 och drivs av ett konsortium bestående av Arctic Business Incubator (ABI) i Luleå, tillsammans med Uppsala Innovation Centre (UIC), och Innovatum (IAB) i Trollhättan. Tillsammans har de tre företagsinkubatorerna gett stöd till över 300 teknik- och innovationsprojekt under åren som gått. Syftet som ESA BIC är att stötta entreprenörer med rymdrelaterade affärsidéer att starta kommersiella företag, och i dagsläget finns det 16 BIC runtom i Europa.

ABI är Sveriges Nordligaste företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av LTU holding, Norrlandsfonden, Längmanska företagarfonden, Norrbottens läns landsting, Luleå- och Skellefteå kommun och finansieras utöver ägarna av Vinnova. Rymdinkubatorn ESA BIC Sweden leds av Arctic Business Incubator tillsammans med Uppsala Innovation Centre och Innovatum i Trollhättan. ABI stöttar idag 30 medlemsföretag och har ett flertal i startgroparna. Gilla oss på Facebook


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström