2017-06-21 11:51Pressmeddelande

​Fyra nya startups till rymdinkubatorn ESA BIC

null

Rymdinkubatorn ESA BIC Sweden har antagit fyra nya bolag – Cystellar från Linköping, Flypulse från Trollhättan, samt Sol-ionics och Wilda spårning från Luleå. Flypulse ska till exempel hjälpa fler att överleva hjärtstopp och har redan uppmärksammats av vetenskapliga tidskriften Jama och NyTeknik.

Fler än 5 000 svenskar drabbas årligen av hjärtstopp utanför sjukhusmiljön. Endast 500 av dessa överlever. Flypulse har utvecklat ett drönarsystem som levererar hjärtstartare till de drabbade. Systemet brukas i samverkan med etablerade räddningssystem för att öka chanserna att överleva.

Flypulse är ett av fyra nya bolag som nu antagits till ESA BIC Sweden, som därmed har fjorton start-ups i inkubatorn.

– Det är ett stort lyft för oss. Vi kommer att få expertrådgivning och ett startkapital som gör att vi nu snabbare kan möta de stora behov som finns, säger Sebastian Wallman, grundare Flypulse.

Förutom Flypulse har även Wilda spårning, Cystellar och Sol-ionics antagits. Wilda spårning har utvecklat ett system som med hjälp av rymdteknik ska förbättra säkerheten för räddningstjänstens brandmän, framförallt vid skogsbränder.

- ESA BIC Sweden ger oss unika möjligheter, vi får teknisk kompetens, pengar och nätverk. Vi kan knappast få bättre förutsättningar att nå ut på marknaden. Framtiden känns ljus, säger Daniel Nilsson, vd Wilda Spårning.

De startups som antas till rymdinkubatorn får en halv miljon kronor vardera till utveckling. Satsningen syftar till att öka det kommersiella nyttjandet av positioneringsteknologi, satellitdata och/eller patent som utvecklats via Europeiska rymdorganisationen, ESA. Men även startups med lösningar som kan bli till nytta för rymdändamål prioriteras. Bolagen får dessutom under upp till två års tid affärs- och teknikrådgivning via de industripartners som ingår i ESA BIC Sweden.

ESA BIC Sweden är en nationell rymdinkubator för bolag som nyttjar befintlig teknik från rymdindustrin och/eller utvecklar ny teknik och lösningar till rymdindustrin.

Fakta om företagen:

Cystellar
Cystellar har utvecklat en moln-baserad data-plattform för den globala jordbruks- och transportsektorn. Deras första product Cystellar Ceres kommer att rikta in sig mot precisionsjordbruk, såväl små- som storskaligt. Deras lösning kommer bland annat att använda drönarbaserad övervakning i kombination med markbaserade sensorer och satellitdata för att förbättra driften av jordbruket. www.cystellar.com

Kontakt: Peter Bunus, vd, +4672 043 03 14

Flypulse
Flypulse har utvecklat ett drönarsystem som levererar hjärtstartare (defibrillatorer) för att så snabbt som möjligt kunna behandla hjärtstopp som inträffat utanför sjukhusmiljön. Genom systemet ökar möjligheterna för den som drabbats av ett hjärtstopp att överleva genom att drönaren snabbt kan vara på plats. När signalen kommer från SOS-operatören flygs drönaren omedelbart till alarm-platsen. Systemet från Flypulse använder såväl topografidata som satellitdata och positionering för att finna snabbast möjliga flygväg till den nödlidande. www.flypulse.se

http://www.nyteknik.se/fordon/dronare-ger-fyra-ganger-snabbare-hjalp-vid-hjartstopp-6855315

Kontakt: Sebastian Wallman, vd, +4673 031 61 09 

Sol-ionics
Sol-ionics AB har utvecklat och patenterat nya halogenfria jonvätskor för användning som smörjmedel i rymdindustrin. Dessa smörjmedel har även stor potential för användning i annan industri till exempel i transport, vindkraft och metalldragnings processer. Jonvätske-baserade smörjmedel kan göras elektriskt ledande för att exempelvis avleda statisk elektricitet. Sol-ionics ABs vätskor minskar underhållsbehovet då de bland annat har flerdubbel driftstid och minskar friktionen jämfört med de smörjmedel som finns tillgängliga på marknaden idag. www.sol-ionics.com

Kontakt: Oleg Antzutkin, vd +4673 066 21 97

Wilda spårning
Wilda spårning har med hjälp av rymdteknik utvecklat ett basstationsfritt kommunikationssystem som ska bidra till att revolutionera och underlätta framtida räddningsarbete vid stora skogsbränder. Med en innovativ och robust kommunikationsteknik för långdistans vill Wilda Spårning förbättra och underlätta kommunikationerna med och mellan brandbekämparna. Idag samarbetar Wilda Spårning med flera Räddningstjänster i landet för att testa och utvärdera systemet.

Kontakt: Daniel Nilsson, vd, +4676 235 53 53

ESA BIC Sweden
Rymdinkubatorn ESA BIC Sweden tar in ungefär åtta rymd-startups varje år. Bolag erhåller stöd och rådgivning vid någon av de tre inkubatorerna; Arctic Business Incubator, Uppsala Innovation Centre och Innovatum i upp till två år. De får bland annat tillgång till teknisk support via ett nätverk av industripartners, samt finansiering med 50 000 Euro för att utveckla sin innovation. Syftet med rymdinkubatorn är att öka användandet av rymdteknik i nystartade bolag. Det finns för närvarande 16 ESA Business Incubation Centres (ESA BIC) i över 12 europeiska länder. ESA BIC Sweden genomförs med stöd av European Space Agency (ESA), Vinnova och Rymdstyrelsen.www.esa-bic.se

Kontakt: Jens Lundström, Manager, +4670 667 84 98

ABI är Sveriges Nordligaste företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av LTU holding, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå kommun och finansieras utöver ägarna av Vinnova och Framtidsbanken samt Kiruna kommun. Rymdinkubatorn ESA BIC Sweden leds av Arctic Business Incubator tillsammans med Uppsala Innovation Centre och Innovatum i Trollhättan. ABI stöttar idag 30 medlemsföretag och har ett flertal i startgroparna. Gilla oss på Facebook


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström