2019-08-19 13:11Pressmeddelande

Genombrott för Exeris övervakningsteknik - Skellefteå Kraft ökar sitt engagemang

null

Exeri har under ett par år arbetat tillsammans med Skellefteå Kraft för att utveckla, testa och verifiera funktionen i Exeris teknik för elnäts övervakning. Efter ett omfattande test som bekräftar funktionaliteten i Exeris övervakningssystem, Smart Grid Surveillance investerar nu Skellefteå Kraft ytterligare i bolaget.

Test som genomfördes under verkliga förhållanden vintern 2018-2019 i Västerbottens inland visade att eldistributörer kan få mycket bättre förståelse och kunskap om sitt elnät med Exeris teknik. Nätövervakningen ger den kontroll som krävs för att öka leveranssäkerheten.

Efter den bekräftande utvärderingen investerar nu Skellefteå Kraft ytterligare i Exeri AB. Målet är att möjliggöra drastiskt minskade tider för elavbrott. Detta genom att få bättre insikt i vad som händer i nätet vid både störningar och normal drift.

- Arbetet tillsammans med Exeri har haft hög prioritet inom organisationen då Skellefteå Kraft har ett tydligt fokus på att korta avbrottstiderna i elnätet. Vi ser systemet som en intressant lösning för att öka leveranssäkerheten genom en bättre övervakning av elnätet säger Magnus Brodin, Skellefteå Kraft Elnät.

- Samarbetet med Skellefteå Kraft under utvecklingstiden och under de tester som gjorts har fungerat väldigt bra. Skellefteå Kraft är kända för att vara föregångare när det gäller att ta till sig ny teknik för att förbättra sin produktion och leveranssäkerhet.Vi ser mycket positivt på att de kommer med som en stor delägare i vårt bolag och ser det som en kvittens på systemets värde för elnät över hela världen, säger Magnus Karlsson, VD Exeri AB.

Fakta:
Exeri AB levererar tjänsten, Exeri - Smart Grid Surveillance, som övervakar elnät och lokaliserar fel och störningar på ett effektivt sätt. Problem och avbrott kan snabbare åtgärdas, vilket ger både ökad leveranssäkerhet och stora kostnadsbesparingar. Säkerheten ökar längs elledningarna och skapar möjlighet att arbeta förebyggande, något som inte finns idag då elnäten sköts mer eller mindre manuellt.

Den smarta elnätsövervakningen skapar stora möjligheter för elnätsleverantörer världen över. Tekniken finns sedan tidigare installerad hos flera svenska eldistributörer, däribland Skellefteå Kraft, Luleå Energi och snart också hos E.ON Energidistribution.

Exeri ingår i Arctic Business Incubator som hjälper innovativa företag att växa och nå en internationell marknad. 

För mer information kontakta:

Magnus Karlsson, Vd Exeri AB, magnus.karlsson@exeri.se, 070-320 38 85

Magnus Brodin, Skellefteå Kraft Elnät AB, magnus.brodin@skekraft.se, 070-266 86 79

Vi är Sveriges Nordligaste företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av LTU holding, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB och finansieras utöver ägarna av Vinnova, Piteå kommun och Framtidsbanken. Arctic Business Incubator äger också affärsängelfonden Arctic Venture AB som investerar inkubatorns nya bolag. Rymdinkubatorn ESA BIC Sweden leds av Arctic Business Incubator tillsammans med Uppsala Innovation Centre och Innovatum i Trollhättan. Vi stöttar idag 25 medlemsföretag och tar in ca 10 nya startup bolag varje år. Gilla oss på Facebook


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström