2015-10-07 11:22Pressmeddelande

I tuff konkurrens ger Vinnova Arctic Business Incubator fortsatt stöd de kommande fyra åren

null

VINNOVA har beslutat ge fortsatt stöd till företagsinkubatorn ABI, Arctic Business Incubator fyra år framåt. ABI är en av de 18 inkubatorer i landet som blivit antagna till VINNOVAs Excellensprogram för inkubatorer. Stödet ska bidra till att det blir fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag i Sverige. ABI erbjuder rådgivning för kunskapsintensiva företag i tidiga faser, när det gäller att utveckla affärsidéer, attrahera kapital, få nya kunder och komma ut på internationella marknader. 

- Vid urvalet av vilka inkubatorer som får stöd har vi besökt alla inkubatorer och via intervjuer utvärderat hur de arbetar med rådgivning till företag. Vi har använt oss av externa bedömare i det arbetet. Den samlade bedömningen är att alla de sökande inkubatorerna håller hög klass och konkurrensen var mycket stark, säger Marie Wall, ansvarig för inkubatorprogrammet på VINNOVA.

- Vi är mycket glada över det fortsatta förtroende vi nu fått. De gör att vi kan fortsätta stötta och hjälpa fler företag runt om i regionen samt förverkliga de satsningar som står på agendan, säger Jens Lundström VD ABI.

För mer information:

Jens Lundström, 070-667 84 98, jens.lundstrom@abi.se

Marie Wall, 08-473 32 19, Marie.Wall@VINNOVA.se

ABI är Sveriges Nordligaste företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av LTU holding, Norrlandsfonden, Längmanska företagarfonden, Norrbottens läns landsting, Luleå- och Skellefteå kommun och finansieras utöver ägarna av ALMI Inkubation Sverige. ABI stöttar idag 30 medlemsföretag och har ett flertal i startgroparna. Gilla oss på Facebook


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström