2023-04-27 07:55Pressmeddelande

Internationell industri möter innovativa startups med start i Piteå

Nu satsar Arctic Business på konceptet "Collab" som kopplar samman internationell industri med innovativa SMEs/startups runt de sektorer som norra Sverige är ledande inom. Här återfinns energi, rymd, skog, kompositer och råmaterial. Kompetens och testbäddar för detta finns redan och är kopplade till science parks på orterna  Piteå, Skellefteå och Luleå. 

Idén till "Collab" kommer ur industribehovet att hitta innovativa och hållbara tekniker och lösningar på deras utmaningar. På den andra sidan finns många mindre startups och SMEs som söker nya affärer för deras nya spännande produkter och tjänster. Det är dessa behov från industri och start-Ups som Collab skall föra samman. Det sker från de olika science park-miljöer som finns i Norra Sverige.

Idag finns liknande satsningar i Sverige runt andra branscher, t.ex. MobilityXlab på Lindholmen Science Park med mobilitet som fokus samt IndX på Linköping Science Park som fokuserar på automation.

Arctic Business har under 2022 med stöd från Piteå Kommun, Sparbanken Nord, Tillväxtverket och Region Norrbotten gjort en förstudie med  kompositer som första sektor som nu kommer lanseras under 2023.

Nya ideer som löser våra problem
Genom "Collab" vill Arctic Business få nationell och internationell industri att möta innovativa startups och SMEs från hela världen, där nya produkter och tjänster blir resultatet.

- Jag ser en stor möjlighet att attrahera in både stora och små internationella bolag till våra test- och utvecklingsmiljöer. På sikt bedömer vi att det leder till fler etableringar av innovativa bolag i Norra Sverige, men även att de bolag de redan finns här kan öka sin produktion och hitta nya kunder och partners, säger Jens Lundström, VD Arctic Business. 

Piteå Science Park först ut
Piteå har sedan länge en stark position inom kompositer i Öjebyn, där flera nya produkter men även material och metoder har utvecklats. "Collab" vill nu attrahera fler bolag att jobba med den kompetens och infrastruktur rörande fiberkompositer som redan idag finns etablerat i Piteå.

Närmast fokuserar teamet på Arctic Business att tillsammans med Piteå Science Park lansera konceptet kopplat till fiberkompositer, i vilket Piteå har en ledande roll. Framåt är planen att göra motsvarande satsningar med Luleå Science Park och Skellefteå Science Park kopplat till övriga sektorer som identifierats.

Tack vare långsiktiga satsningar från bland annat Piteå kommun och Region Norrbotten är vi nu flera aktörer som tillsammans utvecklar kompositbyn i Öjebyn. I kompositbyn finns idag världsledande producenter och forskning inom fiberkompositer. Vi arbetar med att få fler företag inom branschen att etablera sig i Norra Sverige och Collab skapar bra förutsättningar för detta. Piteå Science Park och Arctic Business har samarbetat tidigare och vi är tillsammans duktiga på att nyttja varandras styrkor och kontaktnät vilket är en stor fördel för nå resultat för vår gemensamma satsning på ”Collab”, säger Henrik Bucht, VD Piteå Science Park.

 
 
Vill du veta mer om Collab?
Kontakta oss på collab@abi.se


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 180 bolag som idag värderas till över två miljarder kronor. Vi finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå på respektive science park. Verksamheten ägs av LTU Holding, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå kommun, Skellefteå Industrihus AB och Piteå kommun.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström