2012-06-13 18:18Pressmeddelande

Investerare i Norr skapar samsyn

null

Idag arrangerades en investerarträff i Luleå för att skapa samsyn och underlätta investeringar i ABI-företagen som ska stärka regionens tillväxt. En träff som arrangeras av Arctic Business Incubator tillsammans med Norrlandsfonden och Innovationsbron.

Vid ett runda bordet samtal samlades Norrlands investerare och riskkapitalbolag i syfte att lyfta frågor för en ökad samsyn och förenkla investeringsprocesserna för våra entreprenörer och tillväxtföretag.

- För att kunna utveckla och nå sin marknad behöver våra innovatörer och entreprenörer oftast finansiera sina företag med riskkapital av olika slag. Detta är en krävande process med många inblandade och jag ser det som ett mycket viktigt första steg att vi nu samlat investerare för samtal som underlättar för våra rådgivare att stötta bolagen i deras framtida investeringar, säger en nöjd Jan Wicén, vd Arctic Business Incubator. 

- Det är utmärkt att på detta sätt fördjupa relationerna mellan de regionalt verksamma aktörerna. I ett nästa steg är det viktigt att också vidareutveckla relationerna till de nationella riskkapitalbolagen, säger vd Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

Kontaktinformation: 

Jan Wicén, VD Arctic Business Incbutor, Tel: +46 705 81 01 13 

Lars-Olov Söderström, VD Norrlandfonden, Tel: +46 706 26 42 56 

Stefan Lundblom, Investment manager Innovationsbron, Tel: +46 705 55 07 74


 

ABI är Sveriges Nordligaste företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av LTU holding, Norrlandsfonden, Längmanska företagarfonden, Luleå- och Skellefteå kommun och finansieras utöver ägarna av Innovationsbron Sverige. ABI stöttar idag 8 medlemsföretag och har dussinet i startgroparna.


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström