2015-04-17 15:11Pressmeddelande

Jens Lundström Arctic Business Incubator och statsminister Stefan Löfven till Sveriges Innovationsriksdag 2015

null

Närmare 300 representanter från kärnan av landets innovationssystem träffas på Sveriges Innovationsriksdag i Västerås tisdag till onsdag. Statsminister Stefan Löfven inleder den nationella kongressen med anförande och frågestund om Sveriges nya innovationspolitik. Vd Jens Lundström är en av deltagarna.

Sveriges Innovationsriksdag samlar för femte året i rad företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och forskningsinstitut, samt nationellt och lokalt ledande politiker, beslutsfattare och näringslivsföreträdare. Tillsammans ska deltagarna definiera och utveckla nyindustrialiseringens behov och möjligheter samt hur vi bäst kan samhandla regionalt för att stärka svensk innovation och tillväxt.

- Den globala konkurrensen ställer allt högre krav på Sveriges näringsliv och här har innovationsstödssystem en viktig roll att stimulera och stödja innovation i både nya och etablerade företag. Samverkan med akademi, kommersialisering och företags öppna innovationsprojekt blir allt viktigare i förnyelse och för konkurrenskraft. Vi ser att i landets innovationsmiljöer sker detta dagligen med goda resultat med fler nya tillväxtbolag, fler företag som kan förnya sina produkter och erbjudanden och nya kunskapsintensiva jobb. Innovationsriksdagens breda uppslutning är glädjande och ett tydligt bevis för den prioritet som frågan om Sveriges innovationskraft har, säger Magnus Lundin, Vd Swedish Incubators & Science Parks - SISP.

Det är den nationella branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks – SISP – som tillsammans med sina medlemmar årligen arrangerar Sveriges Innovationsriksdag. Sveriges inkubatorer och science parks fungerar som innovationsdrivande noder i regionala innovationssystem samt konkreta mötesplatser för samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Många av landets kunskapsintensiva och snabbväxande företag utvecklas i dessa innovationsmiljöer.

Jens Lundström, Magnus Orregård och Sarah Gotthold deltar på Sveriges Innovationsriksdag för att tillsammans med branschkollegor från hela landet diskutera och definiera hur inkubatorer och science parks skulle kunna nyttjas ännu mer för att stärka Sveriges attraktionskraft och bidra till fler jobb, etableringar och investeringar.

- För oss är det viktigt att delta vid Innovationsriksdagen då vi träffar våra branschkollegor på nationell nivå. Vi får här ett bra utbyte av erfarenheter, möjlighet att knyta nya kontakter och hitta vägar till samverkan, allt för att bidra till att våra medlemsföretag utvecklas på bästa sätt, säger vd Jens Lundström, ABI.

Följ dialogen på Twitter: #SIR15Statsminister Stefan Löfven, bators & Science Parks - SISP:n användas för att kommunicera med lokal/regional media, för att läg

Om Sveriges Innovationsriksdag 2015, 21-22 april:

Sveriges Innovationsriksdag är den nationella branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks – SISPs – årskonferens. Sveriges Innovationsriksdag 2015 arrangeras av SISP med SISP-medlemmen Västerås Science Park som lokal värd. VINNOVA, Tillväxtverket, ALMI, RISE Research Institutes of Sweden, Teknikföretagen, Företagarna och Västerås stad är strategiska medarrangörer. sverigesinnovationsriksdag.se

ABI är Sveriges Nordligaste företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av LTU holding, Norrlandsfonden, Längmanska företagarfonden, Luleå- och Skellefteå kommun och finansieras utöver ägarna av Vinnova. ABI stöttar idag 30 medlemsföretag och har ett flertal i startgroparna. Gilla oss på Facebook


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström