2014-03-31 13:43Pressmeddelande

Jobb och tillväxt i fokus på Sveriges Innovationsriksdag 2014

null

2 dagar. 60 talare. 250 deltagare. Göteborg är värdstad när 250 beslutsfattare från näringsliv, akademi, offentlig sektor och politik, samt företrädare för Sveriges inkubatorer och science parks möts för dialog och erfarenhetsutbyte.

Arctic Business Incubator medverkar genom Jan Wicén och två medarbetare. Sveriges drygt 70 inkubatorer och science parks har ofta en central roll för utvecklingen av fler startups och förnyelse av befintligt näringsliv. Det är i dessa innovationsmiljöer som många av landets mest lovande och snabbväxande företag finns.

Årets upplaga av Sveriges Innovationsriksdag är den första under ett valår och frågor om framtidens Sverige, internationell attraktionskraft, jobb och tillväxt kommer att genomsyra programmet.

En av de medverkande är Magdalena Andersson(s) som utmanar Anders Borg om jobbet som Sveriges finansminister.

”Att Sverige har ett starkt innovationsklimat är en viktig förutsättning för att nya jobb ska växa fram.  Framgångsrikt innovationsarbete sker genom samverkan mellan olika samhällsaktörer. Innovationsriksdagen är en mötesplats där just denna viktiga samverkan sker

Magdalena Andersson (s), Ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna

Datum: 1-2 april

Plats: Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Läs hela programmet på: www.sverigesinnovationsriksdag.se

För intervjuer med Arctic Business Incubator inför Sveriges Innovationsriksdag:

Jan Wicén, VD, jan.wicen@a-b-i.se, 070-581 01 13

För ackreditering och intervjuer med talare:

Katharina Brunat, Projektledare PR, katharina@sverigesinnovationsriksdag.se, 0709-53 01 53.

Följ dialogen på twitter: #Innovationsriksdag

Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag är den nationella branschföreningen SISP - Swedish Incubators & Science Parks årskonferens. Sveriges Innovationsriksdag 2014 arrangeras av SISP–medlemmarna Chalmers Innovation, Encubator, GU Holding och Johanneberg Science Park i samverkan med lärosäten, näringsliv och aktörer i Västsveriges innovationssystem. Västra Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs Universitet, Teknikföretagen, VINNOVA, Tillväxtverket, RISE och ALMI står bakom som finansiärer och strategiska samarbetspartners. www.sverigesinnovationsriksdag.se


ABI är Sveriges Nordligaste företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av LTU holding, Norrlandsfonden, Längmanska företagarfonden, Luleå- och Skellefteå kommun och finansieras utöver ägarna av ALMI Inkubation Sverige. ABI stöttar idag 24 medlemsföretag och har ett flertal i startgroparna. Gilla oss på Facebook


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström