2011-11-16 21:23Pressmeddelande

Kvalitetssäkrad inkubator etablerar sig - ska öka antalet exportföretag.

null

Nu har exportföretagandet i Skellefteå fått en nystart. Framgångsrika Arctic Business Incubator, ABI, som redan hjälpt fram Skellefteåföretaget Meva Innovation har nu officiellt invigt ett nytt kontor i företagshuset Entreprenören i Skellefteå.

Etableringen är ett led i arbetet med att ta till vara på och utveckla de potentiella skalbara affärsidéer som finns runt om i regionen. En region som består av Luleå Tekniska Universitets campusorter, dvs från Skellefteå i söder till Kiruna i norr.

Invigningsceremonin skedde tillsammans med Skellefteås kommunalråd Bert Öhlund och Luleås kommunalråd Karl Petersen som "knöt banden" för samarbetet över läns- och kommungränserna. Prorektor Birgitta Bergvall-Kåreborn från Luleå Tekniska Universitet talade om betydelsen av innovation för dagens universitet och Innovationbron Sveriges representant Tomas Jonsson betonade vikten av de tillväxtsatsningar som nu görs i Sverige.

Vid årsskiftet gick Luleå och Skellefteå kommun in som delägare i ABI vid sidan av LTU Holding, Norrlandsfonden, Längmanska företagarfonden. Samtidigt tillsattes även en tjänst i Skellefteå och nu tar man steget fullt ut och slår upp portarna till ett kontor i företagshuset Entreprenören.

- Etableringen kommer att komplettera och stärka upp arbetet med näringslivstillväxten i regionen och med ett kontor i Skellefteå kommer ABI närmare fler entreprenörer. Steget över länsgränsen känns helt rätt. Vi ser fram emot att samarbeta med Skellefteås engagerade näringsliv och kommun, säger Jan Wicén, vd för ABI.

 www.a-b-i.se

 

ABI är Sveriges Nordligaste företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av LTU holding, Norrlandsfonden, Längmanska företagarfonden, Luleå- och Skellefteå kommun och finansieras utöver ägarna av Innovationsbron Sverige. ABI stöttar idag 11 medlemsföretag och har dussinet i startgroparna.


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström