2019-05-08 08:36Pressmeddelande

Luleå Energi förbättrar elnätet med Exeris AI-agenter

null

Luleå Energi äger och utvecklar elnätet i Luleå och har som strategi att hålla bland Sveriges lägsta avgifter och hög leveranssäkerhet till kunderna. Som en del i denna strävan har man tidigt inlett ett samarbete med Luleåbaserade Exeri AB och kommer att placera ut övervakningssystemet Exeri SGS – Smart Grid Surveillance™ i elnätet för att peka ut vissa svårfunna fel.

Luleå Energi var en tidig samarbetspartner till företaget Exeri AB. Exeris grundare kom för några år sedan fram till hur ett unikt AI-baserat övervakningssystem för elnätet ska vara utformat för att minska avbrottstider vid strömavbrott.

Nu installerar Luleå Energi denna teknik i ett testprojekt med agenter/sensorer ute i elnätet för att höja leveranssäkerheten och minska avbrottstider vid strömavbrott samt för att hitta vissa svårfunna fel i elnätet.

- Vi är väldigt glada för det samarbete vi tidigt inledde med Exeri. Vi ser nu fram emot att kunna minska elavbrotten med denna unika teknik. Den här typen av lösning ligger helt i linje med vår strategi att satsa på ny teknik som ger hög leveranssäkerhet till våra kunder säger elnätschef Tommy Haapala vid Luleå Energi Elnät.

- Vi är mycket nöjda med det samarbete vi har haft och har med Luleå Energi. För att utveckla ett banbrytande system som vårt övervakningssystem behövs modiga och visionära kunder som Luleå Energi. Det är mycket stort intresse för vår produkt, vilket känns fantastiskt. Att nu också kunna installera systemet på hemmaplan känns väldigt bra, säger Exeris VD Magnus Karlsson.

För kunderna innebär det att elavbrott kommer att bli kortare och att vissa elavbrott helt kan undvikas eftersom man får information om ledningsnätet som gör att Luleå Energi kan göra planerat underhåll istället för akuta utryckningar.

Exeri ingår i Arctic Business Incubator.

Fakta:

Exeri AB levererar tjänsten, Exeri - Smart Grid Surveillance, som kan lokalisera fel och störningar på elnät på ett mer effektivt sätt. Problem och avbrott kan snabbare åtgärdas, vilket ger både ökad leveranskvalitet och stora kostnadsbesparingar. Säkerheten ökar längs elledningarna och skapar möjlighet att arbeta förebyggande, något som inte finns idag då elnäten sköts mer eller mindre manuellt.

Den smarta elnätsövervakningen förväntas bli ett genombrott för elnätsleverantörer världen över. Tekniken finns sedan tidigare installerad hos några andra svenska eldistributörer däribland Skellefteå Kraft.

För mer information kontakta:

Magnus Karlsson, VD Exeri AB, magnus.karlsson@exeri.se, +4670 320 38 85

Tommy Haapala, Elnätschef Luleå Energi Elnät, tommy.haapala@luleaenergi.se, +4670 695 56 74

Vi är Sveriges Nordligaste företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av LTU holding, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB och finansieras utöver ägarna av Vinnova, Piteå kommun och Framtidsbanken. Arctic Business Incubator äger också affärsängelfonden Arctic Venture AB som investerar inkubatorns nya bolag. Rymdinkubatorn ESA BIC Sweden leds av Arctic Business Incubator tillsammans med Uppsala Innovation Centre och Innovatum i Trollhättan. Vi stöttar idag 25 medlemsföretag och tar in ca 10 nya startup bolag varje år. Gilla oss på Facebook


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström