2012-09-17 09:44Pressmeddelande

Mer stöd till nya och växande företag i Norr

I en tuff konkurrens med ett 50-tal andra inkubatorer runt om i landet har nu Arctic Business Incubator, ABI fått en utökning av driften med 1,5 miljon kronor, en ökning med 60 %. Innovationsbron har i sina utvärderingar bedömt hur väl inkubatorerna tidigare lyckats med sin uppgift och möjligheterna att utveckla företagen. ABI är den enda inkubatorn i Sverige som erhållit en permanent höjning.

Innovationsbron driver ett Inkubatorprogram, B.I.G Sweden, som ABI redan är del av. Programmet syftar till att vässa inkubator branschen i Sverige. Innovationsbron har i sina utvärderingar bedömt hur väl inkubatorerna tidigare lyckats med sin uppgift och deras möjligheter att utveckla företagen. ABI är den enda inkubatorn i Sverige som erhållit en permanent höjning av anslagen från Innovationsbron.

- Vi ser positivt på den pågående expansionen av ABI i regionen och känner väl till dess verksamhet som bedrivits sedan starten 2005. Vi utökar anslaget med 1,5 miljoner kronor, inte bara för nästa period utan som en långsiktig lösning, bekräftar Anders Nilsson, programansvarig vid Innovationsbron.

ABI verkar i Luleå och har sedan 2011 filial i Skellefteå. Företagen och idéerna kommer från hela regionen inom olika branscher. Hälften av de medlemmar som är med idag finns spridda på ett flertal orter i Norr- och Västerbotten.

- Vi är förstås mycket glada för den utökade finansiering av ABI och ser det som en bekräftelse på att expansionen i regionen är viktig men också att vi har en mycket hög kvalitet på våra medlemsföretag.  Kvaliteten har visat sig i de olika utmärkelser företagen fått inom olika branscher, att de attraherat kapital men också priser de vunnit, som Vinnovas skapa pris, Venture Cup och nu senast i Market Access Silicon Valley, där tre ABI företag kommit med i en ny satsning för att snabbt nå USA marknaden under hösten, säger en nöjd Jan Wicén vd ABI.

- Det extra stödet ger oss fler möjligheter och resurser att öppna fler kontor i Norrbotten och därmed kunna stötta fler entreprenörer. LTU´s campusorter är prioriterade varför Kiruna kan vara en lämplig ort härnäst, fortsätter Jan Wicén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Wicén, VD ABI Arctic Business Incubator AB
Tel: +46 705 81 01 13
E-post: jan.wicen@a-b-i.se

Anders Nilsson, Program Manager och ansvarig för Innovationsbrons inkubatorprogram,
Tel: +46 706 74 20 02
E-post: anders.nilsson@innovationsbron.se

ABI är Sveriges Nordligaste företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av LTU holding, Norrlandsfonden, Längmanska företagarfonden, Luleå- och Skellefteå kommun och finansieras utöver ägarna av Innovationsbron Sverige. ABI stöttar idag 8 medlemsföretag och har dussinet i startgroparna.


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström