2024-06-28 06:59Pressmeddelande

Nu startar Arctic Ventures Tre för att investera i Norrbottens och Västerbottens bästa startups

Från vänster, Stefan Lundblom, Kristina Öhman och Jens Lundström Arctic Business. Från vänster, Stefan Lundblom, Kristina Öhman och Jens Lundström Arctic Business.

Nu startar Arctic Business det tredje ängelinvesteringsbolaget, Arctic Ventures Tre. Arctic Ventures Tre har säkrat 10, 8 mkr för att investera i teknikbaserade startups i Norr- och Västerbotten under perioden 2024 till 2026. Arctic Ventures hanteras av Arctic Business och delägs av 36 affärsänglar och Saminvest.

 

– Det är fantastiskt att vi nu har slutit cirkeln med flera personer som för över 10 år sen startade sina bolag hos oss. Nu kommer de tillbaka och investerar som affärsänglar i nästa generations startups, säger Stefan Lundblom, Investment Manager Arctic Business. 

 

Arctic Ventures Tre kommer att investera ca 400 000kr i varje startup som ansöker och sedan antas till Arctic Business inkubatorde kommande två till tre åren. Detta kommer möjliggöra att upp till 25 bolag kommer få sin första externa finansiering genom Arctic Ventures Tre. Finansieringen möjliggör bland annat kundbearbetning, vidareutveckling av lösningar och uppbyggnad av team. Bolagen får även tillgång till den kompetens och de nätverk som affärsänglarna bakom Arctic Ventures Tre besitter.

 

-Vi gläds åt att fortsätta förstärka ekosystemet i norra Sverige genom att vara en ankarinvesterare i Arctic Ventures Tre. Vi ser en god potential i att utveckla riskkapitalmarknaden i regionen med hjälp av en beprövad finansieringsmodell, så att lovande bolag i tidiga faser får bättre möjligheter att växa, säger Magnus Skåninger, VD på Saminvest.

 

Arctic Business blev av UBI Global under 2023 utnämnd som en av världens sex bästa inkubatorer för sitt hållbarhetsarbete och då främst inom ekonomisk och social hållbarhet. En viktig del i detta är arbetet med att förnya, föryngra och bredda tillgången till tidigt riskkapital genom ängelinvesteringsbolagen Arctic Ventures Ett, Två och Tre som engagerar flerän 80 privatpersoner/affärsänglar. En annan del i Arctic Business hållbarhetsarbete är Executive-programmet för att identifiera, engagera och utveckla  yngre och kvinnlig  styrelsekompetens. 

 

Om Arctic Ventures Ett, Två och Tre AB

Arctic Ventures Tre tar vid efter Arctic Ventures Två samt Arctic Ventures Ett, som startade 2018 genom ett samarbete gällande affärsängelprogram mellan Arctic Business, Sting i Stockholm, MINC i Malmö och Saminvest. Under 2019 och 2020 investerade Arctic Ventures Ett 14 miljoner kronor i 26 bolag, som sedan växt och attraherat ytterligare 45 miljoner kronor i finansiering. Arctic Ventures Ett och Arctic Ventures Två har under dessa år varit mest aktiva investerare i tidig fas. Arctic Ventures Två har investerat i 22 bolag sedan starten.

Kontaktperson: Stefan Lundblom, Investment Manager, stefan.lundblom@abi.se

 

 

Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer att utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av LTU Holding, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå, Piteå och Skellefteå kommun.

Kontaktperson: Jens Lundström, VD, jens.lundstrom@abi.se

 

 

Om Saminvest

Saminvest är ett statligt riskkapitalbolag som investerar indirekt och tillsammans med privat kapital. Saminvest arbetar aktivt för etableringen av nya affärsängelprogram och venture capital-fonder för att utveckla den svenska riskkapitalmarknaden och indirekt stötta innovativa och snabbväxande företag. Insatserna ska leda till att det svenska näringslivet utvecklas och förnyas.

Kontaktperson: Magnus Skåninger, VD, magnus.skaninger@saminvest.se

www.saminvest.se


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 180 bolag som idag värderas till över två miljarder kronor. Vi finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå på respektive science park. Verksamheten ägs av LTU Holding, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå kommun, Skellefteå Industrihus AB och Piteå kommun.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström