2011-12-08 14:40Pressmeddelande

Nu tar D-Flow Technology steget ur Inkubatorn ABI

null

Idag firades det med utsparkstårta då D-Flow Technology efter ett par år med ökande omsättning nu fått bra fart på verksamheten. Bolagets produkter säljs till kunder runt om i världen. En företagsresa som krävt uthållighet men som nu är på väg att introducera nästa generation av deras nyckelkomponent som förväntas ge en rejäl skjuts i verksamheten. 

D-Flow Technologys teknologikoncept har rötterna i forskning vid Luleå Tekniska Universitetet. Forskningsresultaten har sedan vidareutvecklats och bolaget kan nu erbjuda marknaden en unik teknologi för flödesmätning baserat på ultraljud. Med ultraljudsmätare kan såväl flödet av vätskor och gaser mätas. Teknikens främsta fördelar är att den har hög prestanda, är robust och inte innehåller några rörliga delar.

– Utmaningen för oss har varit att kunna finansiera de teknologisprång som vi har genomfört och anser vara av stor vikt för en långsiktig och hållbar utveckling av bolaget. Merparten av finansieringen har vi fått genom konsult och utvecklingsavtal med några få nyckelkunder. Det känns fantastiskt att ha kunnat finansiera både driften av bolaget och utvecklingsprojekten med kundfinansiering berättar Mats Lindgren vd D-Flow. De operativa stöd som ABI kompletterat oss med i förhandlingar och de vardagliga frågor som dyker upp har betytt mycket, fortsätter Mats.

- Teamet i D-Flow har uppvisat en enorm uthållighet och vilja att förverkliga sina företagsmål, vilket ju i säg är målet med vårt uppdrag, att företagen lyckas, säger en nöjd Jan Wicén, VD förABI som är mycket stolt över att se att det nu går så bra för ännu ett medlemsföretag.

Fem företag har nu gjort sin resa hos Arctic Business Incubator; Mobizoft, Netix, CVK, Oricane och Behaviosec.ABIstöttar idag 10 medlemsföretag och har dussinet på väg in. Alla med innovativa produkter och tjänster för den internationella marknaden.

Arctic Business Incubator är Sveriges Nordligaste företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av LTU holding, Norrlandsfonden, Längmanska företagarfonden, Luleå- och Skellefteå kommun och finansieras utöver ägarna av Innovationsbron Sverige. 

För mer information, kontakta:

Jan Wicén, VD Arctic Business Incubator

Tel: 070-581 01 13

Mats Lindgren, VD D-Flow Technology

Tel: 070- 677 56 75

ABI är Sveriges Nordligaste företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av LTU holding, Norrlandsfonden, Längmanska företagarfonden, Luleå- och Skellefteå kommun och finansieras utöver ägarna av Innovationsbron Sverige.


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström