2024-06-26 12:10Pressmeddelande

Ny svensk satsning på samverkan inom rymd & innovation

Från vänster, Kristina Öhman, Emma Hansson och Jens Lundström Arctic Buisness. Från vänster, Kristina Öhman, Emma Hansson och Jens Lundström Arctic Buisness.

Arctic Business har framgångsrikt säkrat 35,5 miljoner kronor i finansiering för ett svenskt nationellt samverkansprojekt inom rymdsektorn. Detta banbrytande initiativ syftar till att utveckla nya digitala samverkansformer och tjänster inom rymdsektorn. Parterna som är med i detta är förutom Arctic Business även Ideon, Innovatum och UIC (som alla även utgör de fyra svenska noderna i ESA BIC Sweden, Sveriges nationella rymdstartup-inkubator). Projektet ska även positionera Sverige som ett av de ledande innovationsländer inom rymd-sektorn i Europa. Projektet heter Swedish Space Innovation Cooperation (SSIC) och startar hösten 2024 och pågår på fram till 2029 med Arctic Business som projektägare.

SSIC är ett nationellt samverkansprojekt som involverar flera partner och syftar till att bidra till förbättrad och förenklad digital samverkan och beteendeförändringar för ökad samverkan inom rymdsektorn. Det inkluderar även att skapa en strukturerad och gränsöverskridande samverkan med aktörer som Svenska- och Europeiska

Rymdstyrelsen och ESA, svenska & europeiska industripartners och nationellt & internationellt riskkapital. Projektet har en total budget på 35,5 miljoner kronor, med finansiering från Svenska Rymdstyrelsen (SNSA), Tillväxtverket, Region Norrbotten samt projektparterna själva. Tillväxtverket som utlyst projektet och nu har beviljat finansieringen betonar att SSIC adresserar målgruppens uttryckta behov, med särskilt fokus på jämställdhet och mångfald inom branschen och att projektet är trovärdigt i sin beskrivning av hur förändrade beteenden och stärkt kapacitet kan bidra till önskade samhällsförändringar.

"Det här projekt representerar en stor möjlighet för Arctic Business att från Luleå fortsätta stärka Sveriges position inom rymd och innovation. Vi ser otroligt mycket fram mot att nu kunna arbetat med detta tillsammans med våra kollegor på UIC, Ideon och Innovatum." säger Jens Lundström, VD för Arctic Business.

”Från Rymdstyrelsen är det viktigt att stötta satsningar kopplat till innovation, så den svenska rymdsektorn kan fortsätta utvecklas med nya företag till den växande rymdindustrin. Självklart genom samverkan både nationellt och internationell” säger Anna Rathsman, Generaldirektör Svenska Rymdstyrelsen.

Sverige i rymden
Sverige har en lång historia inom rymdsektorn från tidigt 60-tal och var en av de länder som grundade ESA (den Europeiska Rymdstyrelsen). Idag finns det flera svenska bolag som levererar till rymdindustrin, det bedrivs både grundforskning, forskning och utbildning vid flera svenska universitet och det pågår arbete vid Esrange Space Center med mål att under 2025 skjuta upp satelliter. Under det senaste årtiondet har rymdindustrin internationellt tagit stormsteg framåt. Framför allt har framväxten av olika kommersiella aktörer (till exempel SpaceX), den kraftigt minskade kostnaden för att skjuta upp satelliter och den ökade och förenklade tillgången till rymddata (satellitbilder) och andra tjänster. Allt detta benämns ofta som New Space. Här är idag USA den ledande nationen men det finns höga målsättningar både i enskilda europeiska länder och på EU nivå.


Om Arctic Business
Om Ideon, Lund
Om Uppsala Innovation Centre, Uppsala
Om Innovatum, Trollhättan
Om ESA BIC Sweden


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 180 bolag som idag värderas till över två miljarder kronor. Vi finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå på respektive science park. Verksamheten ägs av LTU Holding, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå kommun, Skellefteå Industrihus AB och Piteå kommun.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström