2014-04-23 09:00Pressmeddelande

NYTT SÄTT ATT RENA VATTEN LOVORDAS

NYTT SÄTT ATT RENA VATTEN LOVORDAS

Produkten BioCool, som utvecklats av förtaget BioCool, från Skellefteå, kan komma att revolutionerna vattenreningen i världen! Den tar nämligen snabbt och utan negativ miljöpåverkan död på både acanthamöbor och parasiten cryptosporidium i dricksvatten. Detta visar studier som presenteras i senaste numret av tidskriften International Journal of Biomedical Laboratory Science.

Den nya desinficerande produkten BioCool har testats med avseende på dess förmåga att döda acanthamöban - en fritt levande amöba som finns i miljön i hela världen.

BioCool har tidigare testats och dessa tester visade att BioCool snabbt dödar bakteriearten E.coli. Studien som nu gjorts går ett steg längre och visar att BioCool också tar död på amöborna! Vad som gör detta möjligt är att BioCool när det blandas med vatten frisätter syre i en slags syreexplosion vilket dödar mikroorganismer, till exempel den vattenburna parasiten Cryptosporidium.

Miljömässiga fördelar

Utbrotten av diarrésjukdomen Cryptosporidios, som 2010 drabbade 10 000 människor i Östersund och som året därpå slog till i Skellefteå är inga unika företeelser. Tarmparasiten Cryptosporidium, som smyger sig in i dricksvattnet, orsakar mycket lidande i hela världen, främst i utvecklingsländerna, men även i västvärlden. Här kan användande av BioCool vid vattenreningen vara ett effektivt sätt att döda amöborna.

I artikeln sammanfattas studien med konstaterandet att BioCool med fördel kan användas för att döda parasiter av amöbakaraktär i normalt dricksvatten. Författarna konstaterar också att BioCool har miljömässiga fördelar jämfört med andra kemikalier, såsom klor eller silver, vilka brukar användas vid desinfektion av amöbor från vatten.

Bakterier och virus kan hittas levande inne i en amöbakropp. Bakterier använder amöban som värd som skydd under svåra miljöförhållanden för att överleva. Acanthamöban har bland annat hittats i vattentäkter, simbassänger och även i buteljerat vatten. Denna amöba har även upptäckts i nässlemhinnan och halsen hos till synes friska människor, i infekterade hjärnor och lungvävnader, från hudskador hos patienter med nedsatt immunförsvar och från hornhinnan hos patienter med hornhinneinflammation.

Artikeln från International Journal of Biomedical Laboratory Science kan laddas ner från: http://www.ijbls.org/upfile/Issues/201412410416.pdf

Mer information:
Maria Forssell, VD, BioCool AB, 070-2951679, maria.forssell@biocool.se

BioCool AB grundades 2012 av innovatören och kemisten JanOlof Ericsson i Skellefteå. BioCool bygger på de kemikalier som är säkra, effektiva och miljövänliga att använda. Företaget har produkter med olika användningsområden. BioCool Footcare och Medica används idag främst för att motverka olika fotåkommor genom en unik och effektiv metod.

www.bio-cool.se

International Journal of Biomedical Laboratory Science ges ut av International Federation of Biomedical Laboratory Sciences (IFBLS).

www.ijbs.org  International Journal of Biomedical Laboratory Science (IJBLS) 2013 Vol. 2, No. 2:5-8.


ABI är Sveriges Nordligaste företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av LTU holding, Norrlandsfonden, Längmanska företagarfonden, Luleå- och Skellefteå kommun och finansieras utöver ägarna av ALMI Inkubation Sverige. ABI stöttar idag 24 medlemsföretag och har ett flertal i startgroparna. Gilla oss på Facebook


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström