2019-09-30 08:28Pressmeddelande

​PiteEnergi investerar i smarta elnät med Exeris teknik för övervakning

null

PiteEnergi satsar ytterligare på att reducera elavbrott och minska avvikelser i sitt elnät. Ett samarbete med norrbottensbolaget Exeri startar med en installation av Exeris teknik, SGS – Smart Grid Surveillance™, på en sex mil lång luftburen kraftledning i kommunen.

PiteEnergi är ett lokalt elbolag som driver utvecklingen mot mera hållbara och smarta lösningar när energimarknaden förändras. I detta sammanhang passar Exeris unika system för övervakning av elnät väldigt bra. Systemet minskar elavbrott och ligger helt i linje med PiteEnergis strategi att satsa på lösningar som sätter kunden i fokus.

Systemet använder sig av Artificiell Intelligens och Internet of Things (IoT) teknik för att förbättra övervakning, underlätta förbyggande underhåll och positionera fel när de inträffar. Det innebär att elnätkunderna kan få tillbaka strömmen väldigt snabbt vid ett elavbrott. Det är nu ett pilotprojekt för PiteEnergi att testa och utvärdera Exeris teknik på en ledningsträcka på drygt 60 km. 

-Exeris system lägger till intelligens i vårt elnät och kommer att minska oönskade strömavbrott för våra kunder. Vi räknar också med att kunna minska våra underhållskostnader. Tekniken ligger helt rätt i vår strategi att göra elnätet smartare, säger Jörgen Andersson Strand, chef Elnät på PiteEnergi

-Vi ser ett enormt intresse för vår produkt, både i Sverige och internationellt. Att nu PiteEnergi väljer vårt revolutionerande system för att vara i framkanten av teknikutvecklingen är enormt roligt och visar att vårt län är ledande inom energisektorn, säger Exeris VD Magnus Karlsson.

Exeri ingår i Arctic Business Incubator som hjälper innovativa företag att växa och nå en internationell marknad.

Fakta:

Exeri AB levererar tjänsten, Exeri - Smart Grid Surveillance, som kan lokalisera fel och störningar på elnät på ett mer effektivt sätt. Problem och avbrott kan snabbare åtgärdas, vilket ger både ökad leveranskvalitet och st ora kostnadsbesparingar. Säkerheten ökar längs elledningarna och skapar möjlighet att arbeta förebyggande, något som inte finns idag då elnäten sköts mer eller mindre manuellt.

Den smarta elnätsövervakningen förväntas bli ett genombrott för elnätsleverantörer världen över. Tekniken finns sedan tidigare installerad hos några andra svenska eldistributörer däribland Skellefteå Kraft, E.ON och Luleå Energi. Skellefteå Kraft är numera delägare i Exeri efter egna omfattande erfarenheter av Exeris teknik. 

För mer information kontakta:

Magnus Karlsson, VD Exeri AB, magnus.karlsson@exeri.se, 070-320 38 85

Jörgen Andersson Strand, Chef Elnät PiteEnergi, jorgen.andersson-strand@piteenergi.se, 0911-648 51

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets Holding, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå kommun och Skellefteå Industrihus AB. Finansieras utöver ägarna av Vinnova, Piteå kommun och Framtidsbanken. Arctic Business äger också affärsängelfonden Arctic Ventures AB som investerar i nya inkubatorns nya bolag. Rymdinkubatorn ESA BIC Sweden leds av Arctic Business tillsammans med Uppsala Innovation Centre och Innovatum Trollhättan. Följ oss på LinkedIn!


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström