2020-08-27 10:03Pressmeddelande

Saminvest och affärsänglar satsar 5,5 miljoner på start-ups i Norrbotten och Västerbotten

null

Det statliga riskkapitalbolaget Saminvest går tillsammans med en grupp affärsänglar in med 5,5 miljoner kronor i investeringsbolaget Arctic Ventures Ett. Kapitalet kommer sedan att investeras i lovande start-ups i Västerbotten och Norrbotten.

Under det senaste halvåret har viljan och förmågan att investera i start-ups minskat som en följd av covid 19-pandemin. Det begränsar bolagens tillväxt, vilket på längre sikt kan leda till flera negativa effekter både för regionen och Sverige i stort.

- Stora värden riskerar att gå förlorade. Universitetsnära start-ups är viktiga för hela Sveriges konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning. Det vore olyckligt om vi inte tog tillvara på potentialen och stöttade lovande bolag även i svårare tider, säger Peder Hasslev, som är vd för Saminvest AB.

Saminvest har därför tillsammans med en grupp affärsänglar nu valt att gå in med ytterligare 5,5 miljoner kronor i investeringsbolaget Arctic Ventures Ett, som förvaltas av Arctic Business Incubator. Arctic Ventures Ett kommer att kunna investera kapitalet genom att matcha privata investeringar i start-ups från norra Sverige under 1-1,5 år.

- Det är otroligt viktigt att vi kan fortsätta att finansiera start-ups även i såna här tider, med alla sina nya utmaningar och möjligheter. Att växla upp privata investeringar är dessutom ett smart sätt att använda statligt kapital för att stärka näringslivet både på kort och lång sikt, menar Jens Lundström, vd för Arctic Ventures och Arctic Business Incubator.

Det här är andra gången som Saminvest går in med kapital i just Arctic Ventures Ett. Redan 2018 investerade de tillsammans med 22 affärsänglar i det då nystartade bolaget. Idag är Arctic Ventures Ett norra Sveriges mest aktiva ängelinvesteringsbolag. Under två år har bolaget direktinvesterat totalt 9 miljoner kronor i 23 start-ups i norra Västerbotten och Norrbotten.

Affärsänglarna stöder även bolagen de investerar i med kompetens och nätverk, samt har gjort flera följdinvesteringar tillsammans med andra investerare. Totalt sett har dessa satsningar renderat över 50 miljoner kronor i kapital in till bolagen sedan 2018.

För mer information, vg kontakta:

  • Jens Lundström, vd för Arctic Business Incubator AB och Arctic Ventures Ett AB.
    Telefon: 070-667 84 98. E-post: jens.lundstrom@abi.se.
  • Peder Hasslev, vd för Saminvest AB.
    Kontakter med media genom e-post info@saminvest.se.

Om Saminvest

Saminvest är ett statligt riskkapitalbolag som investerar indirekt och tillsammans med privat kapital. Bolaget arbetar aktivt för etableringen av nya affärsängelprogram och venture capital-fonder för att utveckla den svenska riskkapitalmarknaden och stötta innovativa och snabbväxande företag. Insatserna ska leda till att det svenska näringslivet utvecklas och förnyas. Mer information på www.saminvest.se.


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström