2012-06-04 21:01Pressmeddelande

Satmission AB i Kalix expanderar med hjälp av offentligt och privat kapital i samverkan

Satmission AB kommer att expandera och utöka sin verksamhet i Kalix avseende parabolantennlösningar för satellitsändningar. Som ett led i detta har Startkapital i Norr AB, Affärsänglar ur Startkapitals ägarkrets, samt Innovationsbron AB och Norrlandsfondeninvesterat i Satmission.

Satmission erbjuder innovativa lösningar för säkra och kostnadseffektiva HD och 3DTV sändningar via satellit.  Även fullt utrustade sändningsfordon kommer att ingå i Satmissions produktprogram.

”Vi har under de senaste 6 månaderna tagit flera genombrottsorder i Europa på vår nya produktfamilj och känner oss nu trygga i att expandera vår verksamhet” säger Conny Hedman, VD och en avgrundarna av Satmission.

Satmission erbjuder sina lösningar direkt och genom återförsäljare och distributörer. Under 2012 kommer Satmission att marknadsföra och etablera flera återförsäljare runt om i världen med ambitionen att produkter och tjänster ska kunna erbjudas på global basis. Satmission har fram tills idag jobbat med mer än 50 kunder i 15 länder.

Investerare i Satmission är förutom Innovationsbron AB och Norrlandsfonden även Startkapital i Norr AB samt två av de 17 affärsänglar som finns med i Startkapitals ägarkrets.

Erik Sandberg Styrelseordförande i Startkapital: ”Det här är Startkapitals första investering. Vi tror på teamet och på företagets potential att utvecklas och växa. Investeringen är ett bra exempel på samverkan mellan olika aktörer i regionen. Från Startkapitals sida kommer vi - förutom kapital - atttillföra den kompetens, erfarenhet och det nätverk som vi har i vår ägarkrets.

"Ett starkt team med genuin branscherfarenhet och ett stort intresse från välrenommerade internationella kunder gör att Innovationsbron väljer att investera i Satmission", säger Stefan Lundblom, Investment Manager Innovationsbron AB.

Satmission har under 2012 lanserat nya produkter riktade mot HD och 3D sändningar. Satmissionsantennlösningar ger kostnadseffektiva och rationella sändningar utifrån helt automatiserade sändningar och produkter med låg vikt och svensk design. Satmissions produkter används dagligen i hela världen av ledande broadcast och teleoperatörer. Satmission har all utveckling och tillverkning i Kalix och är medlem i flera industrinätverk som IUC och Arctic Business Incubator.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Conny Hedman, VD Satmission ABhttp://www.satmission.com

070 - 55 021 09 <conny@satmission.com>

Erik Sandberg, ordf. Startkapital i Norr ABhttp://www.startkapitalinorr.se/

070- 63 970 50

 


ABI är Sveriges Nordligaste företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av LTU holding, Norrlandsfonden, Längmanska företagarfonden, Luleå- och Skellefteå kommun och finansieras utöver ägarna av Innovationsbron Sverige. ABI stöttar idag 8 medlemsföretag och har dussinet i startgroparna.


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström