2017-12-21 16:51Pressmeddelande

​Svenska företag ser möjligheter inom rymdsektorn

null

Den 7 december besökte statssekreterare Karin Röding och en svensk delegation bestående av den svenska rymd-inkubatorn ESA BIC Sweden samt företag med intresse i rymdbranschen, ESA:s (European Space Agency) forsknings- och teknologicentrum ESTEC (European Space Research and Technology Centre) i Noordwijk, Nederländerna.

Under besöket presenterade företrädare från ESA sin verksamhet och visades de unika anläggningarna, bland annat testcentret. Flera tillfällen gavs för deltagande företag att diskutera framtida affärsmöjligheter. Chefen för ESA ESTEC, Franco Ongaro, beskrev ESA:s vilja att samarbeta med små- och medelstora företag från hela Europa och såg med intresse på Sverige och svensk industri. Dagen avslutades med ett besök på ESA:s första företagsinkubator som hittills stöttat mer än hundra rymdorienterade företag.

De deltagande svenska företagen APR Technologies AB, Elitkomposit AB, Instrument Control Sweden AB, N66 Connect AB och Swedish Space Corporation och ESA BIC Sweden besökte även dagen efter nederländska rymdbolag för att knyta kontakter och diskutera potentiella samarbeten.

- Besöket till ESA/ESTEC gav oss värdefull information om hur man gör affärer med ESA. Besöket gav oss också möjlighet att skapa flera värdefulla kontakter med personer som arbetar på ESTEC. Besöket på de nederländska rymdbolagen visade sig också vara till stor nytta för oss. Under besöket hittade vi ett potentiellt samarbetsområde och även om vi fortfarande är i ett tidigt stadium är vi hoppfulla inför framtiden, sade Sebastian Sundqvist på företaget Instrument Control Sweden AB i en kommentar efter besöket.

- Programmet innehöll värdefull information om hur man gör affärer med ESA, men det är framförallt nätverket som jag vill framhäva - både mellan deltagarna och med de företag vi besökte i Nederländerna. Utöver allt vi lärde oss, identifierade jag också konkreta affärsmöjligheter, sade Peter Haglind från Swedish Space Corporation.

- Mitt företag Elitkomposit sammanfattar vårt deltagande med hur överraskande snabbt vi – trots att vi är ett litet företag i ett stort sammanhang - redan är involverade i en rad konstruktiva dialoger med företag och samarbetsprojekt kopplade till ESA / ESTEC i Noordwijk. Som en följd av detta har vi inlett diskussioner om hur vi ska fortsätta tillsammans under 2018, med målet att hitta nya affärsavtal för Elitkomposit i Beneluxregionen, sade Erik Kullgren från Elitkomposit AB.

Från nederländsk sida såg företagen också ett stort värde av det svenska besöket.
- Erik Zoutman från Science & Technology Corporation (S&T) i Delft: De svenska och nederländska företagskulturerna är mycket likartade, vilket underlättar samarbete. Det var också intressant att se att tänkbara samarbetsområden mellan de svenska företagen och S&T spände över ett brett spektrum av tillämpningar och teknikområden - alltifrån skogsövervakning med satelliter till ljudraketer. Ett motsvarande besök i Sverige borde planeras inom kort, menade Zoutman.

Delegationsresan var en del av en större satsning Capturing European Space Opportunities med syfte att möjliggöra för svenska företag med intresse av rymdbranschen att möta centrala europeiska aktörer inom rymdsektorn för att diskutera framtida samarbets-, affärs- och innovationsfinansieringsmöjligheter. Satsningen genomfördes av Business Sweden och ambassaden i Nederländerna, tillsammans med ESA BIC Sweden, Rymdstyrelsen, Arctic Business Incubator, Vinnova, Uppsala Innovation Centre, Innovatum, och ESA/ESTEC. 

Skulle du ha frågor avseende satsningen eller hur man kan arbeta med europeiska aktörer inom rymdsektorn är du välkommen att kontakta:

Stefan Gustafsson
Technology Transfer Officer, European Space Agency
+31-71 56 53 066
stefan.gustafsson@esa.int

Kristina Öhman
ESA BIC Sweden
+46-70 37 83 210
kristina.ohman@abi.se

Emanuel Skoog
Business Sweden in The Netherlands
+31-65 23 14 394
emanuel.skoog@business-sweden.se

Sara Keusen
Embassy of Sweden in the Netherlands
+ 31-61 36 16 325
sara.keusen@gov.se

ABI är Sveriges Nordligaste företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av LTU holding, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå kommun och finansieras utöver ägarna av Vinnova och Framtidsbanken samt Kiruna kommun. Rymdinkubatorn ESA BIC Sweden leds av Arctic Business Incubator tillsammans med Uppsala Innovation Centre och Innovatum i Trollhättan.ABI stöttar idag 30 medlemsföretag och har ett flertal i startgroparna. Gilla oss på Facebook


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström