2013-05-15 10:15Pressmeddelande

Tillväxtföretaget MetaSphere har fått fart på affärerna och fyra nya företag tar plats i ABI

null

Det finns många nya och spännande företag i Norr. Fyra nya företag inom olika branscher tar nu plats hos ABI och ska få fart på sina affärer. Det spännande medlemsföretaget MetaSphere gör sin exit vid ABI och detta firades vid ett in- och utsparksevent där de nya företagen Arjepole system, Mindfulnesscenter, Swedrofs och Performance in Cold presenterade sina affärsidéer. MetaSphere berättade och delade med sig av sina erfarenheter från sin tid i inkubatorn och utvecklingen från starten fram till den nu driftsatta fabriken som producerar mikrokulor av metall till slitageskyddsindustrin. 

Metasphere kom med sin forskningsrelaterade affärsidé till ABI 2009. Den bygger på en ny och avancerad process för att vidareförädla ämnet wolfram till extrem hårdhet, i form av mikropellets. Mikrokulorna har ett stort användningsområde inom många branscher och verksamhetsområden där man behöver förstärka med ytskikt av hårdmetall. De kan appliceras med olika metoder på metall som exempelvis kan användas inom så vitt skilda områden som förstärkning av rasschakt i gruvor och till jetplansmotorer. 

- Då vi kom till ABI var allt bara en idé och nu drygt 3 år senare har vi en fabrik med produktion och ordrar som rullar in, säger en stolt Urban Rönnbäck vd MetaSphere. 3 år kan tyckas lång tid men vi tycker att det har gått fort att utveckla en så här pass avancerad och unik produkt. Mycket tack vare affärsstödet vi fått från ABI och dess partners samt genom tidig finansiering har det varit möjligt, fortsätter Urban. Vidare berättar Urban om planerna med att fortsätta expandera verksamheten med fler produktionslinjer och mer arbetskraft för att kunna möta den globala efterfrågan. 

- Vi är stolta över Metasphere som gjort en fantastisk utveckling här hos oss och som vi ser har en enorm potential och mycket lovande framtid. Ett växande företag i Luleå som kan innebära helt ny basindustri som vi så väl behöver, inte bara här i Norr utan för den fortsätta tillväxten för Sverige i stort. Det är ju också en av ABI´s uppgift att få fram företag som kan växa och nå den globala marknaden och därmed få fart på Sveriges export, säger vd Jan Wicén, Arctic Business Incubator.

De nya företagen som nu tar nu plats i Arctic Business Incubator har en helt olika affärsidéer, från en ny typ av vägräcken till hälsa och mindfulness. Alla med gemensamt mål att fart på affärerna och nå en internationell marknad. 

- Det är bara fem månader sedan vi tog in sju nya företag och vi är glada att kunna fylla på med fyra nya som vi ser har stora chanser att lyckas både på nationell och internationella marknaden, fortsätter Jan.

Det hela avslutades med nöjda gäster som bjöds på buffé och mingel.

Här är de nya företagen:

Arjepole System har utvecklat en ny typ av stolpar för mitt- och vägräcken som ökar framkomlighet och minskar skador vid olyckor.

Mindfulnesscenter är Sveriges ledande utbildningsföretag inom Mindfulness. Ett koncept för att öka medvetenheten i vardagen och hjälpa individen att fokusera här och nu.

Swedrofs har tagit fram ett anpassat taksystem som minskar risken för olyckor i samband med takläggning.

Performance in Cold har en utvecklat en metod för att mäta förändringar i blodcirkulationen i händer och fötter som kan användas för anpassning och förebyggande åtgärder i utsatta arbetsmiljöer. 

ABI är Sveriges Nordligaste företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av LTU holding, Norrlandsfonden, Längmanska företagarfonden, Luleå- och Skellefteå kommun och finansieras utöver ägarna av Innovationsbron Sverige. ABI stöttar idag 16 medlemsföretag och har dussinet i startgroparna. Gilla oss på Facebook


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström