2016-12-20 08:26Pressmeddelande

Tre miljoner kronor till sex ABI-bolag

null

Sex av tio bolag som beviljats finansiering från nya gruv- och mineralsatsningen EIT Rawmaterials North AB är medlemmar i Arctic Business Incubator. Fyra av dem är från Luleå och två från Skellefteå. Företagen har fått drygt 500 000 kr vardera i finansiering.

- Det är mycket positivt att EIT RawMaterials etablerat sig här i Luleå - och att vi så snabbt kunnat få in nytt kapital till våra medlemsföretag. Den här satsningen öppnar dörrar till många intressanta aktörer både inom näringsliv och bland universiteten i Europa, säger Jens Lundström vd ABI.

De ABI-medlemmar som beviljats finansiering är: eMaintenance365, Northern Mining Products, Sustainalube och TLight i Luleå, samt Combolt och Innan i Skellefteå.

EIT Rawmaterials är en stor satsning på innovation inom gruv- och mineralsektorn och består av 120 partners från 22 länder i Europa. Uppdraget är att stärka den europeiska råvaruindustrin genom att bygga nätverk och stärka relationerna mellan aktörer inom näringsliv, forskning och högre utbildning. En del i satsningen är att finansiera start-ups och större innovationsprojekt.

Fakta om de sex ABI-företagen:

Combolt AB har utvecklat en ny teknik inom fästelement. Den nya metoden kan ersätta muttrar och skruvar som snabbar upp och förenklar fastsättning samt håller ihop vid vibrationer.

eMaintenance365 AB med rötterna från Luleå Tekniska Universitet har utvecklat ett intelligent datasystem för övervakning av bland annat järnväg. www.emaintenance365.com

Innan AB erbjuder väg- och brandsäkerhetsutbildningar genom virtual reality (VR). I virtuella miljöer kan deltagarna öva sina säkerhetskunskaper utan att utsättas för fara. www.innan.nu

Northern Mining Products AB har utvecklat en ny typ av dynamisk bergbult till gruvindustrin som bidrar till förbättrad arbetsplatssäkerhet för gruvarbetare och är avsedd för gruvor och tunnlar med seismisk aktivitet eller väsentlig deformation. www.northern-mining.se

Sustainalube AB har genom forskning vid Luleå Tekniska Universitet utvecklat en helt ny oljefri teknologi för smörjmedel, vilket gör den miljövänligare än traditionella biosmörjmedel. Smörjmedlet för sågkedjor används redan idag bland annat i skogsmaskiner. www.sustainalube.com

TLight AB har utvecklat en unik metod att för att identifiera mineraler och ädelstenar. 

ABI är Sveriges Nordligaste företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av LTU holding, Norrlandsfonden, Längmanska företagarfonden, Norrbottens läns landsting, Luleå- och Skellefteå kommun och finansieras utöver ägarna av Vinnova. ABI stöttar idag 30 medlemsföretag och har ett flertal i startgroparna. Följ oss på Facebook


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström