2016-05-11 12:02Pressmeddelande

Vinnova ger nästan en miljon kronor till Exeri

null

Exeri från Luleå får 846 000 kronor från Vinnova i deras utlysning "Innovationsprojekt i företag". De utvecklar ett övervakningssystem för luftburna kraftledningsnät. Totalt inkom 535 ansökningar till Vinnova, varav 84 fick bidrag.

- Pengarna ska vi använda till att utveckla systemet och vässa affärsmodellen, säger en nöjd Magnus Karlsson vd för Exeri.

Han menar också att elavbrott är ett stort problem världen över och de kostar elbolagen och samhället stora pengar varje år.

- Med hjälp av vår lösning kan elbolagen direkt se status på elnätet och var eventuella fel är lokaliserade med hög precision. Eftersom lösningen också kan detektera vilken typ av fel det är frågan om kan elbolaget direkt skicka ut rätt personal med rätt utrustning för åtgärd. Detta kan mer än halvera avbrottstiden, fortsätter Magnus, som också berättar att de samarbetar med elbolaget Luleå Energi Elnät AB.

Luleå Energi anser att lösningen är mycket intressant i deras arbete med att ständigt förbättra effektiviten och nätkvalitén.

- Som elnätbolag i Luleå kommun så är vår viktigaste uppgift att leverera el till våra kunder under dygnets alla timmar. Våra utmaningar och Exeris idéer på lösningar kan ge oss och hela branschen nya” landvinningar”, säger Tommy Haapala, elnätschef på Luleå Energi Elnät AB.

Exeri AB är ett av de nya medlemsföretagen i Arctic Business Incubator, ABI.

- Vi är glada att Vinnova ser potentialen och finansierar bolaget eftersom det är en av förutsättningarna för att de ska kunna växa. Vi tycker det är en mycket intressant produkt som vi tror har en tydlig plats på marknaden. Teamet har ett starkt driv och vill utvecklas, vilket är positivt, säger Jens Lundström, vd på ABI.

Exeri utvecklar ett unikt system som gör det möjligt att upptäcka och lokalisera fel och störningar på de luftburna elnäten mer effektiva. Det ger en ökad kvalitet och stora kostnadsbesparingar eftersom problemen upptäcks snabbare och lokaliserar var felen uppstått. En lösning som idag saknas på marknaden.

För mer information, kontakta:

Magnus Karlsson, vd Exeri, +46 70 320 38 85

ABI är Sveriges Nordligaste företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av LTU holding, Norrlandsfonden, Längmanska företagarfonden, Norrbottens läns landsting, Luleå- och Skellefteå kommun och finansieras utöver ägarna av Vinnova Sverige. ABI stöttar idag 30 medlemsföretag och har ett flertal i startgroparna. Gilla oss på Facebook


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 120 bolag som idag värderas till över 2 miljarder kronor och finns idag med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå. Verksamheten ägs av Luleå Tekniska Universitets holdingbolag, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå- och Skellefteå industrihus AB.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström