2022-02-07 06:40Pressmeddelande

Fortsatt stark utveckling av startups i Norrbotten och Västerbotten

Jens Lundström, vd Arctic Business. Foto: Viveka Österman.Jens Lundström, vd Arctic Business. Foto: Viveka Österman.

Arctic Business startups genererade 52 MSEK i skatteintäkter till Norrbotten och Västerbotten under 2020. Det konstateras när årsredovisningarna summeras för 2021 – en ökning med 7 MSEK från året innan. Bolagen värderas till över 2 BSEK och sysselsätter nu 370+ personer på heltid.

– Vi är stolta över siffrorna, covid-19 har präglat de senaste åren och vi är ett litet team på strax över tio personer som arbetar med detta – att bygga, stötta och expandera techstartups från norra Sverige, säger Jens Lundström, vd Arctic Business. 

2021 omsatte Arctic Business Incubator AB 18 MSEK i finansiering från Vinnova, ägare och olika projekt. Under året mötte medarbetarna – som finns på respektive science park i Luleå, Piteå och Skellefteå – över 130 affärsidéer från Norrbotten, Västerbotten, sydligare delar av landet och övriga världen. Över 50 team fick hjälp att affärsutveckla sin idé i Arctic Business Accelerator för att kunna bestämma om de skulle starta ett bolag eller inte. 

Under året har 30 startupbolag fått mer omfattande stöd i Arctic Business Incubator. Alla fick hjälp med affärer, teambygge och finansiering. Totalt under 2021 attraherade Arctic Business 48 MSEK i finansiering till sina startups.

– Det här är bolag som löser viktiga globala problem med teknisk innovation inom områden som energi, rymd och gruva, säger Jens Lundström.

2022 tror Arctic Business på fler idéer i kölvattnet av satsningarna som sker i Norrbotten och Västerbotten. Man har redan märkt ett kraftigt ökat intresse från entreprenörer och investerare nationellt och internationellt som vill komma till norra Sverige. 2021 var cirka en tredjedel av alla entreprenörer som kontaktade Arctic Business från andra delar av Sverige eller världen.

– Det kan till exempel handla om spinoff-idéer från industrierna som nu etablerar sig eller expanderar. Det kommer behövas många duktiga entreprenörer för att driva den gröna omställningen och vi finns här för att stötta dem, säger Jens Lundström. 

Arctic Business Incubator AB i siffror 2020
Sedan Arctic Business grundades 2005 har över tusen idéer och team fått stöd och rådgivning och 170 aktiebolag skapats. 130 av bolagen är idag aktiva (med intäkter och sysselsatta) och värderade till över 2 BSEK. Under åren har runt 10 bolag förvärvats eller ingått sammanslagningar. De resterande 30 har små/inga intäkter eller har avvecklats.

Kommunala skatteintäkter totalt:
52 MSEK
(varav Luleå 16 MSEK och Skellefteå 8,9 MSEK)
Moms: 107 MSEK
Sysselsatta (heltid): 370+
Arbetsgivaravgifter: 41+ MSEK
Intäkter: >450 MSEK

*Alla siffror baseras på årsredovisningar för 2020 som kunnat sammanställas under 2021 i takt med att de blivit offentliga. 


Om Arctic Business

Arctic Business hjälper entreprenörer utveckla extraordinära idéer med växande affärer nationellt och internationellt från norra Sverige. Sedan 2005 har Arctic Business jobbat med över 170 bolag som idag värderas till över 2 BSEK. Vi finns med personal i Luleå, Piteå och Skellefteå på respektive science park. Verksamheten ägs av LTU Holding, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå kommun, Skellefteå Industrihus AB och Piteå kommun.


Kontaktpersoner

Jens Lundström
VD
Jens Lundström